Chọn dòng máy của bạn:
Ngoài ra, để sử dụng Bankplus bạn có thể gọi *123#

Tìm hiểu thêm | Hotline: 1900-8099 | (c) 2016 by Viettel.