Cảm ơn Quý khách đã download ứng dụng Viettel Money của Viettel!

Để sử dụng dịch vụ, Quý khách cần đảm bảo đã đọc rõ và đồng ý với các nội dung "Thỏa thuận sử dụng" dưới đây: